Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Τελευταία Ενημέρωση: 24.05.2018

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) – General Data Protection Regulation (GDPR) – αντικαθιστώντας την Οδηγία Προστασίας Δεδομένων 95/46/ΕΚ. Στόχος του νέου ΓΚΠΔ είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, την προστασία και ενδυνάμωση του απορρήτου των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών και ο ανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί σε ολόκληρη την περιοχή προσεγγίζουν την προστασία των δεδομένων.

Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικού απορρήτου (η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου», ή εν συντομία «Δήλωση») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα («Προσωπικά Δεδομένα») και προστατεύεται το απόρρητό σας από την εταιρεία μας (η οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «εμείς», «εμάς», ή «Εταιρεία»), καθώς και από τους υπαλλήλους μας, τους συνεργαζόμενους υπεργολάβους και τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών.

Ο απώτερος στόχος είναι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν και εξισορροπώντας τα συμφέροντα της Εταιρείας μας, των πελατών μας και άλλων ενδιαφερομένων μερών της Εταιρείας μας.

Πεδίο Εφαρμογής Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση αφορά τις ακόλουθες πτυχές της συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία μας:

 • Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε.
 • Πώς χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα και για ποιους σκοπούς.
 • Πότε και γιατί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.
 • Πώς διατηρείται η ακρίβεια, η ακεραιότητα και η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανηλίκων ή δικαιοπρακτικά ανίκανων ατόμων.
 • Πώς διατηρούνται και καταστρέφονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Ποια είναι τα ατομικά σας δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Στοιχεία επικοινωνίας στην περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε ιστότοπό μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορεί να συλλέξουμε δεδομένα ή να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων σας, με σκοπό να μας βοηθήσετε να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας. «Προσωπικά Δεδομένα» είναι οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο και μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τον κωδικό πρόσβασης, προτιμήσεις μάρκετινγκ, το λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο αριθμός ταυτότητας (ή άλλο ισοδύναμο στοιχείο ταυτότητας), ή τον αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Εάν συνδέσουμε άλλα δεδομένα με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα συνδεδεμένα δεδομένα ως Προσωπικά Δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, email και αριθμό τηλεφώνου.
 • Στοιχεία αποστολής και χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και της πληρωμής·
 • Το ιστορικό των συναλλαγών σας·
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για να λάβετε τεχνική βοήθεια ή κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης πελατών.
 • Δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων του τύπου και των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, της διεύθυνσης IP και των δεδομένων κίνησης που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ως εξής:

 • Διεκπεραίωση των οικονομικών σας συναλλαγών.
 • Αποστολής επιβεβαιώσεων παραγγελίας / ανανέωσης.
 • Καταχώρηση των δικαιώματά σας, εάν υπάρχουν, σε τεχνική υποστήριξη, ή σε άλλα προνόμια των εγγεγραμμένων χρηστών.
 • Απαντήσεις σε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών, ερωτήσεις κλπ.
 • Διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Απάντηση σε αίτημα αποστολής πληροφοριών που αφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Ενημέρωση για ειδικές προσφορές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Διαχείριση προωθητικών ενεργειών και διαγωνισμών που έχετε συμμετάσχει και ειδοποίησή σας για τα αποτελέσματα των τελευταίων.
 • Ικανοποίηση των αναγκών έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών της Εταιρείας και βελτίωσης του ιστοτόπου, των υπηρεσιών και προσφορών μας.
 • Προσαρμογή της εμπειρίας αλληλεπίδραση με εμάς, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης στόχευσης των υπηρεσιών και προσφορών μας σε εσάς.

Επικοινωνία & Προωθητικές Ενέργειες

Έχουμε το έννομο συμφέρον να προωθούμε τις προσφορές μας και να προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την παράδοση των μηνυμάτων στη βάση ταύτισης του περιεχόμενου κάθε μηνύματος με τα ενδιαφέροντα των παραληπτών.

Συμμορφούμενοι με το ΓΚΠΔ θα στέλνουμε τέτοια προωθητικά μηνύματα στο βαθμό που έχουμε λάβει τη συναίνεση από την πλευρά σας.

Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα από εμάς, μπορείτε να κάνετε κλικ στη λειτουργία κατάργησης εγγραφής στην επικοινωνία ή στο e-mail ή να αποεπιλέξετε το πεδίο συγκατάθεσης στη σελίδα του λογαριασμού σας. Σημειώστε ότι εάν δεν υπάρχει πεδίο συγκατάθεσης στη σελίδα του λογαριασμού σας, τότε θεωρούμε ότι δεν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Έχουμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας κάθε φορά που αλλάζουμε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Επιπλέον, έχουμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε μηνύματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες, όπως emails εγγραφής χρήστη, email ενημέρωσης στοιχείων χρήστη, email ενημέρωσης παροχών, emails που δημιουργούνται αυτόματα συνεπεία ενεργειών σας, emails που σχετίζονται με χρεώσεις κτλ. Εν γένει, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις μη διαφημιστικές επικοινωνίες. Αν δεν θέλετε να τις λαμβάνετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Cookies & Τεχνολογίες Εντοπισμού

Τα cookies είναι μικρά, μοναδικά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή περιήγησής σας (π.χ. στον υπολογιστή, στο κινητό τηλέφωνο, κλπ.) όποτε επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ή όποτε ανοίγετε ένα email μορφοποιημένο με HTML.

Ενδέχεται να κάνουμε χρήση session cookies, τα οποία τερματίζονται μόλις ο χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή, καθώς και persistent cookies, τα οποία παραμένουν στη συσκευή περιήγησης μέχρις ότου διαγραφούν χειροκίνητα. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές Web μπορούν είτε να σας προειδοποιούν πριν τη χρήση cookies, ή να αρνηθούν εξ’ ολοκλήρου την αποδοχή cookies. Εάν δεν θέλετε να τοποθετούνται cookies στη συσκευή περιήγησής σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας έτσι ώστε είτε να αρνείται την αποδοχή cookies, ή να σας προειδοποιεί όποτε επιχειρείται η τοποθέτηση ενός cookie στη συσκευή περιήγησής σας. Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση και την ομαλή χρήση του ιστότοπού μας.

Τόσο εμείς, όσο και οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies, web beacons, pixel tags, scripts ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στους ιστότοπους ή τα email μας προκειμένου να:

 • Διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία των ιστότοπών μας και την ορθή παράδοση της όποιας νομότυπης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Προσαρμόσουμε τις πληροφορίες που σας προσφέρονται με βάση τις προτιμήσεις περιήγησης, όπως τη γλώσσα και τη γεωγραφική περιοχή.
 • Συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας.
 • Συλλέγουμε πληροφορίες επιχειρηματικής και εμπορικής φύσης.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη cookies:

 • Απαραίτητα cookies, τα οποία απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών που διατίθεται από τον ιστότοπό μας. Χωρίς αυτά τα cookies, οι περισσότερες από τις λειτουργίες που μπορεί να χρειαστείτε, όπως καλάθια αγορών ή ηλεκτρονική χρέωση, δεν θα είναι δυνατόν να προσφερθούν.
 • Cookies ανάλυσης ή προσαρμογής, τα οποία συλλέγουν δεδομένα που οποία χρησιμοποιούνται, είτε σε συγκεντρωτική μορφή για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας ή πόσο αποτελεσματικές είναι οι καμπάνιες μάρκετινγκ, είτε για να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο για λογαριασμό σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, σας συνιστούμε να τα απορρίψετε μη συμφωνώντας για τη χρήση τους κατά την είσοδο στον ιστότοπό μας. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες ή υποστήριξη. Εάν έχετε επισκεφτεί προηγουμένως τον ιστότοπό μας, μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαγράψετε τυχόν υπάρχοντα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης.

Συγκεντρώνουμε ορισμένα δεδομένα αυτόματα και τα αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν IP διευθύνσεις, τον τύπο του φυλλομετρητή, τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), σελίδες αναφοράς/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, τη σφραγίδα χρονοσήμανσης, ή/και δεδομένα ροής χρήσης του ποντικιού (clickstream). Μπορεί να συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα καταγραφής με άλλα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς για να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και για να βελτιώσουμε το μάρκετινγκ, τη στατιστική ανάλυση, ή τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Δεν πωλούμε, μισθώνουμε, ενοικιάζουμε ούτε εκχωρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εντός της Εταιρείας μας, με τους συνεργάτες μας, με παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας και με όποιες Δημόσιες Αρχές απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, ή φορείς που απαιτούνται από τις Δικαστικές Αρχές (π.χ. να στα πλαίσια συμμόρφωσης σε κλητεύσεις, σε εντάλματα, σε δικαστικές αποφάσεις ή σε ένδικα μέσα). Η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση και τις σχετικές ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων και υπηρεσιών.

Όταν γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, απαιτούμε από τους παραλήπτες τους να συμμορφώνονται με τις κατάλληλες απαιτήσεις ιδιωτικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας και τα πρότυπα ασφαλείας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ασφαλιστικές Δικλείδες

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στα πλαίσια της χρήσης του ιστότοπου προστατεύονται με διάφορους τρόπους.

 • Η πρόσβαση από εσάς στο προφίλ του λογαριασμού σας είναι διαθέσιμη μέσω κωδικού πρόσβασης και μοναδικού αναγνωριστικού πελάτη που επιλέξατε εσείς. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν ισχυρό, αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης τον οποίο δεν πρέπει να αποκαλύπτετε σε κανέναν.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται σε ασφαλείς διακομιστές στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο το προσωπικό της Εταιρείας και οι υπερεργολάβοι της Εταιρείας μέσω κωδικών πρόσβασης.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται κάθε φορά που διαβιβάζονται σε εμάς.
 • Όταν εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας) στις φόρμες εγγραφής ή παραγγελίας, κρυπτογραφούμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία Transport Layer Security (TLS).

Παρόλο που λαμβάνουμε υπόψη την ευαισθησία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας ώστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, πρέπει να έχετε κατά νου ότι δεν υπάρχει μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή της μεθόδου της ηλεκτρονικής αποθήκευσης, είναι 100% ασφαλής.

Υπερσύνδεσμοι σε Ιστοτόπους Τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσύνδεσμους σε άλλους ιστοτόπους, οι πολιτικές απορρήτου των οποίων μπορεί να διαφέρουν από την παρούσα. Εάν υποβάλετε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους ιστότοπους, τότε η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις πολιτικές απορρήτου των τρίτων αυτών ιστοτόπων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Widgets Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών μέσων, όπως το κουμπί “Μου αρέσει” του Facebook και widgets, όπως το κουμπί “Μοιραστείτε το”, ή διαδραστικά μίνι προγράμματα που εκτελούνται στον ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέξουν την IP διεύθυνσή σας, σε ποια σελίδα βρίσκεστε στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να ορίσουν ένα cookie προκειμένου να διεκπεραιωθεί σωστά η εν λόγω λειτουργία. Οι λειτουργίες των κοινωνικών μέσων και τα widgets είτε φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται απευθείας στον ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με τις λειτουργίες αυτές διέπεται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει.

Δυνατότητα Καθολικής Σύνδεσης

Ενδέχεται να μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας υπηρεσίες καθολικής (single sign-on) σύνδεσης, όπως το Facebook Connect ή μέσω Open ID. Αυτές οι υπηρεσίες θα πιστοποιήσουν την ταυτότητά σας και θα σας δώσουν την επιλογή να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να συμπληρωθεί αυτόματα η φόρμα εγγραφής.

Απόρρητο Ανηλίκων

Δεν σκοπεύουμε να συλλέξουμε ή να ζητήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (π.χ. ανήλικα άτομα), όπως αυτή καθορίζεται από το κατά τόπους εφαρμοστέο δίκαιο, ή να επιτρέψουμε σε αυτά τα άτομα να εγγραφούν. Εάν δεν είστε δικαιοπρακτικά ικανός, μην καταχωρίζετxε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και μη χρησιμοποιείτε καμία από τις υπηρεσίες μας. Εάν πιστεύετε ότι ένας ανήλικος, ή ένα πρόσωπο που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, έχει εισαγάγει Προσωπικές Πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το [email protected] για να διαγράψουμε τα δεδομένα και ακυρώσουμε τον λογαριασμό του.

Διατήρηση Δεδομένων

Θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς ή των πληροφοριών που έχετε συναινέσει να λάβετε από την πλευρά μας, ή όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρατείνουμε την περίοδο διατήρησης δεδομένων και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Δικαιώματα Ιδιωτικού Απορρήτου

Ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να προσπελάσετε και διορθώστε, ή να διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες και επιλογές ιδιωτικού απορρήτου. Μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε άμεσα τις περισσότερες Προσωπικές σας Πληροφορίες μέσω της σελίδας του λογαριασμού που διατηρείτε σε εμάς. Από την άλλη, για λόγους ασφαλείας μπορείτε να τροποποιήσετε συγκεκριμένες Προσωπικές Πληροφορίες μόνο κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας.

Για κάθε αίτημά σας, τηρούμε τη νομική μας υποχρέωση να λάβουμε εύλογα μέτρα για να βεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και τη νομιμότητα του αιτήματός σας και μπορεί να σας ζητήσουμε να μας γνωστοποιήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό αυτό.

Κάθε νόμιμο αίτημα θα απαντάται εντός 1 (ενός) ημερολογιακού μήνα ή 31 (τριάντα μία) ημερολογιακών ημερών (όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως απαιτηθεί να επεκτείνουμε την περίοδο απόκρισης όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφορικά με τέτοια αιτήματα, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε όποια δεδομένα κρίνουμε απαραίτητα για την πρόληψη της απάτης ή μελλοντικής κατάχρησης ή όπως απαιτείται ή προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως και για την θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση των νομικών μας απαιτήσεων.

Αναθεώρηση Δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Με κάθε ουσιαστική αλλαγή θα σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βάσει της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας), ή μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπο πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Ενθαρρύνουμε τόσο τους επισκέπτες όσο και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες να ελέγχουν τακτικά τη σελίδα αυτή, έτσι ώστε να λαμβάνουν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας.

Στοιχεία Επαφής

Αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και του ιδιωτικού σας απορρήτου, εάν θελήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, να θέσετε ερωτήματα, ή να υποβάλετε καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

Μέσω ταχυδρομείου:
Spirit Innovations SA
17778 Ταύρος
Υ/Ο: GDPR

Μέσω email:
[email protected]